zeni za pari mk sorted by
relevance

Admin21.07.2021

Услуги

Koeficientite za valorizacija gi objavuva Fondot.
505
Admin11.07.2021

Галерија Ламинати

Pravilnikot za listata na profesionalnite bolesti go donesuva ministerot za trud i socijalna politika.
Admin29.07.2021

Devojke za dopisivanje Makedonija

.
Admin11.08.2021

Парфемска колекција за жени

OSTVARUVAWE, KORISTEWE I GUBEWE NA PRAVATA• 6 56,6 22 godini i 6 meseci 48,5 57,5 23 godini 49,4 58,4 23 godini i 6 meseci 50,3 59,3 24 godini 51,2 60,2 24 godini i 6 meseci 52,1 61,1 25 godini 53,0 62,0 25 godini i 6 meseci 53,9 62,9 26 godini 54.
3806
Admin13.07.2021

Услуги

Osnovicite na osiguruvawe se opredeluvaat spored visinata na katastarskiot prihod od zemjodelska dejnost.
2005
Admin03.09.2021

Производи

• Penziskata osnova na individualnite zemjodelci se utvrduva od osnovici na osiguruvawe.
3010
Admin23.07.2021

Производи

Taka dobieniot iznos na platata se zema za utvrduvawe na penziskata osnova.
1208
Admin02.08.2021

Devojke za dopisivanje Makedonija

Soglasnost na Statutot na Fondot dava Vladata na Republika Makedonija.
6105
Admin28.07.2021

Галерија Ламинати

Direktorot go pretstavuva i zastapuva Fondot.
5705
Admin11.07.2021

Производи

Stapkite na pridonesite za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe se utvrduvaat za period za koj se donesuva Buxetot na Fondot.
7707